Spesjaal ûnderwiis-skoalle: "We hopen van harte dat we na de meivakantie weer kunnen starten"

"Als de scholen nog langer gesloten moeten blijven, weet ik niet wat dat betekent voor de kwaliteit van het onderwijs." Dat seit Lilian Schoonbrood, teamlieder by De Caleidoscoop, skoalle foar spesjaal ûnderwiis yn Ljouwert. "Er wordt thuis heel verschillend gewerkt. De ene leerling doet heel consequent z'n huiswerk en anderen iets minder. Dus je krijgt straks ook heel grote verschillen binnen de klas. We hopen van harte dat we na de meivakantie weer kunnen starten."
In lege skoalklasse © Omrop Fryslân, Onno Falkena
Heal maart binne de skoallen op slot gien fanwege de corona-útbraak. Sûnt dy tiid krije bern safolle mooglik thús les. Sa ek de bern op de fyftjin skoallen fan RENN4 yn de trije noardlike provinsjes. RENN4 fersoarget spesjaal basis- en fuortset ûnderwiis. Sa'n 2300 bern meitsje dêr gebrûk fan. Lilian Schoonbrood is as teamlieder ferbûn oan De Caleidoscoop yn Ljouwert.

Rap oanpasse

Nettsjinsteande it feit dat de skoaldoarren ticht binne, hat Schoonbrood it smoardrok. "Ik ben nu drie dagen per week op de school en heb sinds de coronacrisis een baliefunctie. Ik beantwoord vragen van ouders, leerkrachten komen langs om spullen op te halen en we overleggen online. Het is ontzettend veel regelwerk." Dochs hat har skoalteam yntusken de boel op oarder. "We moesten de eerste week even wennen, maar ik heb me er over verbaasd hoe snel dat is gegaan. Op dinsdag en woensdag verschenen de stapels huiswerkpakketjes al op de balie. En daarna zijn we steeds meer overgestapt op digitaal thuisonderwijs."

Struktuer hâlde

Underwiis op ôfstân is in útdaging foar dizze doelgroep, jout Schoonbrood ta. "Waar we extra veel aandacht aan besteden is om te zorgen dat er structuur in een dag blijft. Daarbij ondersteunen we de ouders met pictogrammen en roosters die we hebben gemaakt. We doen ons best om hulpmiddelen aan te reiken om die structuur te behouden. Daar heeft juist deze doelgroep behoefte aan. Ook houden we intensief contact met de kinderen en de ouders, om vinger aan de pols te houden."

Finger oan de pols

Dêrby let de skoalle goed op sinjalen dat it thús net sa lekker rint. "We hebben specifiek aandacht voor ouders die tegen bepaalde zaken aanlopen. Ouders kunnen vragen stellen via de mail of door ons te bellen. Wanneer leerkrachten zich zorgen maken over de thuissituatie, dan nemen ze contact op met de teamleiders en pedagogen om te kijken wat moet er gebeuren en hoe kunnen we ondersteunen. Ook daar houden we het lijntje heel kort."

Underwiisnivo

Schoonbrood hopet dat de bern sa gau as mooglik wer nei skoalle kinne. "Wanneer we pas na 1 juni weer mogen beginnen, betekent dat dat we nog maar vijf weken hebben tot de zomervakantie. Ik weet niet wat dat gaat betekenen voor het niveau van het onderwijs. We hopen van harte dat we na de meivakantie weer kunnen starten."
Lilian Schoonbrood fan De Caleidoscoop