SC Hearrenfean-direkteur Roozemond: "Ik acht de kans op uitspelen erg klein"

Sportklup Hearrenfean-foarsitter Cees Roozemond tinkt dat de kâns lyts is dat it fuotbalseizoen noch útspile wurdt. "Dat is mijn persoonlijke mening", sa seit Roozemond. Hy giet mei yn it stânpunt fan it KNVB om te besykjen de kompetysje út te spyljen, al sil dat hiel dreech wurde. "Je moet het proberen en daar sta ik achter. Als het straks hartje zomer is en we kunnen gezondheid-technisch gezien voetballen, dan moet je het ook niet laten."
Ynternetrepo Corona Sportklup Hearrenfean gefolgen
It binne eins twa boadskippen dy't Roozemond oerbringe wol. Nee, hy tinkt dat it seizoen net útspile wurdt. Mar as it kin, dan moatte je it wol besykje. "Eén ding is het belangrijkste: de gezondheid. Dus laat duidelijk zijn, dat moet voorrang hebben. Dus welke optie we ook nemen, we moeten afwachten wat we vanaf 28 april weer horen. Maar als je mijn persoonlijke mening vraagt, acht ik die kans klein. We zitten in een dramatische situatie, dan moet je je serieus afvragen of het kan."
Mar Roozemond sjocht ek nei de praktyske kant. "Als het kan, ik acht de kans klein, maar als het kan, dan moet je wel kijken naar die optie. Ik sta achter deze optie van de KNVB. Maar enkel en alleen maar als de gezondheid niet in het geding is. Die moet honderd procent gegarandeerd zijn. Ook niet 99 procent, maar honderd. Iedereen is zich er van bewust dat de kans heel klein is, maar wat als we straks lekker op het strand liggen en overal voetballen, dan zegt iedereen waarom voetballen we niet?"

Ajax-direkteur Overmars kritysk

De direkteur fan Ajax, Marc Overmars, reagearre woansdei fûl op it beslút fan it KNVB om te besykjen troch te gean. Tsjinoer De Telegraaf sei Overmars ûnder oare: "De competitie is dood." Hy tinkt dat in soad spilers bang binne om wer te fuotbaljen, mar dat it ek net ferantwurdlik is om aanst wer te fuotbaljen.
Roozemond: "We waren heel hard onderweg om telkens als één stem te spreken. Daar hadden we ook duidelijke afspraken over gemaakt. Marc spreekt uit zijn hart, ik snap wat ie zegt, dat zijn de emoties. Maar het roepen is één. Ik kan me voorstellen dat Ajax denkt: we staan bovenaan, we worden misschien wel kampioen. Hoewel je ook kunt zeggen, het onderling resultaat met AZ is in het voordeel van AZ en ze hebben even veel punten, misschien wordt AZ wel kampioen. Misschien hebben ze er wel een belang bij dat ze Ziyech zo snel mogelijk naar Londen willen brengen. Ik weet het niet. Daar zouden het nu juist even niet over hebben. We kiezen bewust voor de strategie om als Eredivisie met één stem te spreken."

Gjin finansjele maatregels

In soad klups komme troch de coronakrisis yn de finansjele problemen, dat is by de Fryske earedifyzjonist lykwols noch net it gefal. "Op dit moment nemen we geen maatregelen. Niet meer dan normaal. Er worden ons belastingtechnisch wel wat mogelijkheden aangereikt. We zijn in de gelukkige situatie dat onze liquiditeit hoog is."
Dat betsjut dat Hearrenfean bygelyks gjin minsken hoecht te ûntslaan of minder salaris út te beteljen. "Wij zijn financieel gezond. Dit baart mij nu geen zorgen. We hebben een operationeel tekort, daar moeten we mee aan de slag, maar we hebben de laatste maanden hard gewerkt aan onze liquiditeit en daar hebben we nu baat bij. Het moet uiteraard allemaal niet te lang duren, maar momenteel maak ik me geen zorgen."

Supportersferienings

Bart-Jan Kuiper fan supportersferiening NieuwNoord tinkt dat it better is om op te hâlden. "Gevoelsmatig zeg ik stoppen. Maar aan de andere kant: als het straks wel kan en de club heeft het geld hard nodig, wie zijn wij dan om te zeggen dat we de competitie moeten beëindigen?"
Ek Tiemen Korvemaker fan Feanfan, de oare supportersferieniging fan Hearrenfean, tinkt der sa oer. "Sa lang de sûnens net garandearre wurde kin, wurdt der wat my oanbelanget net fuotballe. Neffens my is it net winsklik om te fuotbaljen. It falt my, yn myn eigen omjouwing, op dat der hielendal net safolle oer praten wurdt. Dat is net sa libbet. Miskien is it dan ek mar better de kompetysje sa te beëinigjen."

Fuotbalje sûnder publyk

Njonken it senario dat de kompetysje net útspile wurdt, is der ek noch de opsje om te fuotbaljen sûnder publyk. Kuiper: "Het voetbal is natuurlijk ervoor gemaakt om voor publiek te spelen. In die zin zou ik zeggen voetbal dan maar helemaal niet. Maar goed, als de clubs omvallen en ze kunnen gered worden door toch te spelen en televisie-gelden te innen, dan moet je het wel weer overwegen. Maar spelen zonder publiek heeft zeker niet mijn voorkeur."
Wol hat Kuiper in alternatyf. "Als je toch kunt spelen, maar alleen zonder publiek, dan stel ik voor dat de seizoenkaarthouders dan in ieder geval gratis de wedstrijd kunnen volgen." Fox Sports hat op dit stuit de telefyzje-rjochten en stjoert de wedstriden live út. Dy soene dan de wedstriden foar de seizoenkaarthâlders fergees oanbiede kinne", sa seit Kuiper.