Omrop TIP: Mannen fan it frije fjild

Eierzoekersclub 'De Ald Hij' van Dearsum viert dit voorjaar het 100-jarig jubileum. Die jaar geleden maakte Albert Jensma met hun d Fryslân DOK: 'Mannen fan it frije fjild'. Een film over de kievit als nationale held en het kievitseierenzoeken als omstreden voorjaarstraditie. Is er sinds die tijd wat veranderd?
De Dearsumer eierzoekers zijn nog even moedeloos als toen. Er is niets in het voordeel van de kievit veranderd. De grutto heeft het vorig jaar wel wat beter gedaan, maar in het algemeen gaat het erg slecht met de weidevogels in Fryslân. En niets wijst erop dat het vanzelf beter zal worden.
Boer en vogelbeschermer Murk Nijdam uit Wommels ziet en hoort niks liever dan de grutto in het land. Hij is bezig met een actie om het 'paradijs voor de grutto' dat zijn land nu is te behouden. Het Agrarisch Natuurfonds Fryslân maakt het mogelijk om een stukje van zijn grond te kopen en zo te 'adopteren' voor de grutto.
© Omrop Fryslân
Tussen 1960 en 2020 is het aantal weidevogels in Fryslân met zo'n zeventig procent afgenomen. Door grote veranderingen in het landschap hebben kieviten, scholekster en tureluurs amper kans hun jongen groot te brengen op het boerenland. Maar ook in de daarvoor aangewezen natuurgebieden lukt dat maar voor een klein deel.
Daarom mag er nu al vijf jaar op rij niet worden gezocht naar eieren, en het is de vraag of het ooit wel weer kan. Niet als het zo beroerd blijft. Zo dreigt met de weidevogel ook de traditionele eierzoeker - maar ook beschermer van eieren en kuikens - voorgoed uit het Friese landschap te verdwijnen.
Klaas Elzinga en Klaas Stapensea © Omrop Fryslân
Eierzoeken mag niet meer, maar eierzoekersclub De Ald Hij bestaat toch 100 jaar. Fryslân DOK neemt in 'Mannen fan it frije fjild' (revisited) de kijker opnieuw mee het veld in. Programmamaker Albert Jensma is bij een paar felle veldmannen die, ieder op eigen wijze, alles in het werk zetten om de weidevogels maar ook de traditie van het eierzoeken voor Fryslân te bewaren.
Fryslân Dok: 'Mannen fan it frije fjild' (revisited)
7 maart, 15.30 uur, NPO 2 (met Nederlandse ondertiteling, herhaling zondag 8 maart 13.10)
8 maart, 17.00 uur, Omrop Fryslân (herhaling elk uur)