Liveblog | 29 jannewaris 2020

LIVEBLOG: De Alternative Alvestêdetocht op de Weissensee

Folgje hjir alles oer de Alternative Alvestêdetocht op de Weissensee yn Eastenryk.
Bywurke: 29 jannewaris 2020, 14:07
woansdei 29 jannewaris 2020
14:05

Ein fan dizze liveblog.

Mei Frank Vreugdenhil en Laura van Ramshorst as winners fan de Alternative Alvestêdetocht slute wy dizze liveblog ôf. Tige tank foar it folgjen fan de tocht op de Weissensee!
13:57

Laura van Ramshorst wint!

Laura van Ramshorst falt oan yn de slotkilometers en úteinliks slaat se mei dy oanfal har slach: se wint de Alternative Alvestêdetocht foar Emma Engbers, dy't twadde wurdt, en nûmer trije Beau Wagemaker. Dy lêste rydt foar team A6.nl, de ploech fan Klasina Seinstra. Manon Kamminga wint de sprint fan it peloton en is de bêste Friezinne op it sânde plak.
13:52

Ek Van der Molen kin net folgje.

Mei de finish yn sicht kin ek Jade van der Molen net mear folgje. Noch fjouwer froulju oer: Beau Wagemaker, Emma Engbers, Laura van Ramshorst en Tessa Snoek.
13:46

Hendriks moat ôfheakje, fiif froulju oer.

Chantal Hendriks hat muoite om noch stean te bliuwen en ferliest de oanslúting mei de kopgroep. Dat betsjut dat der noch fiif froulju oerbliuwe. Of kin Hendriks noch weromkomme? De kopgroep giet yn elts gefal de lêste kilometers yn.
13:35

Seis froulju oan kop.

De bel klinkt ek foar de froulju. Der ride seis oan kop (Beau Wagemaker, Jade van der Molen, Emma Engbers, Laura van Ramshorst, Tessa Snoek en Chantal Hendriks) mei in foarsprong fan in lytse minút op Ljouwerter Ankie Ytsma en Lianne Burger. Dêr wer in lytse tweintich sekonden efter sit it peloton, mei ûnder oare Anne Tauber, Merel Bosma en Manon Kamminga. Kinne dy noch tichterby komme?
13:22

Frank Vreugdenhil wint opnij!

Lykas ferline jier wint Frank Vreugdenhil de Alternative Alvestêdetocht! Hy wint de einsprint fan de kopgroep en ferslacht yn de einsprint Crispijn Ariëns (nûmer twa) en Jordy Harink (nûmer trije). Bêste Fries is op plak 22 Bart de Vries.
13:03

De manlju moatte noch ien ronde.

De njoggen koprinners by de manlju hearre by de trochkomst op start/finish de bel. Se hawwe noch ien ronde te gean. De efterfolgers sitte der goed oardel minút efter, dus de kâns is hiel grut dat de winner út de kopgroep komt.
12:48

Situaasje oan de kop.

Manlju

De manlju moatte noch twa ronden. Der is in kopgroep mei njoggen man (Jordy Harink, Marco van der Tuin, Frank Vreugdenhil, Bart van der Vlugt, Crispijn Ariëns, Erwin Mesu, Ronald Haasjes, Ronald Kruijer en Niels Immerzeel) dy't in heale minút foarsprong hat op efterfolger Christoffel Hendriks en mear as oardel minút op in groepke fan njoggen.

Froulju

By de froulju is it ûnrêstich oan de kop. Fan de groep fan fiiftjin binne der no noch fiif froulju dy't oan de lieding geane, nammentlik Beau Wagemaker, Jade van der Molen, Emma Engbers, Laura van Ramshorst en Tessa Snoek. It peloton rydt dêrefter op trije-en-in-heale minút. Dêr tuskenyn sitte de oare froulju dy't ûnderdiel útmakken fan de kopgroep, wêrûnder Ankie Ytsma fan Ljouwert. De froulju moatte noch trije ronden.
12:40

In livestream fan de Weissensee.

12:28

Serieuze kopgroep by de manlju.

Der is no ek in serieuze kopgroep ûntstien by de manlju. Tsien manlju, mei dêryn ûnder oare Crispijn Ariëns en âld-winner Frank Vreugdenhil, hawwe in gat fan sa'n oardel minút te pakken mei it peloton. Se moatte noch trije ronden.
12:13

Fiiftjin froulju oan de lieding.

Nei hast fiif oeren koers binne de lêste koprinners no byhelle. Anna van den Bos en Nicky van Leeuwen hawwe in grut part fan dy fiif oeren op kop riden, mar binne byhelle troch in efterfolgjende groep. Dat betsjut dat der no fiiftjin froulju oan de lieding gean, mei noch trije ronden te gean.
12:07

Jouke Hoogeveen fan Drylts yn it read-wyt-blauwe pak, troch syn oerwinning op it iepen NK fan ôfrûne sneon.

11:55

Twa koprinners hast byhelle.

De beide froulju dy't noch foaroan ride, Anna van den Bos en Nicky van Leeuwen, wurde hast byhelle. Se hiene mear as sân minuten foarsprong, mar dêr is noch mar in heale minút fan oer. In groep fan trettjin froulju sit der dus tichteby. Dêrefter rydt it peloton op mear as fjouwer-en-in-heale minút. Dat betsjut dat de winner wol ris út de groep fan efterfolgers komme kin.
De manlju meitsje it noch net sa spannend: it peloton rydt noch altyd byinoar, nettsjinsteande in oantal pogings om fuort te kommen.
11:44

De efterfolgjende groep by de froulju yn byld

11:28

Omstannichheden wurde swierder en swierder.

It is sûnt njoggen oere woansdeitemoarn boppe nul op de Weissensee yn Eastenryk. Op it stuit is it dêr sa'n oardel graad. Boppedat skynt de sinne. Dat hat konsekwinsjes foar it iis. De temperatuer dêrfan giet stadichoan ek omheech, wat ynhâldt dat it iis sêfter en sêfter wurdt. Mei noch sa'n twa oeren te gean, koe it wol ris in drege slotfaze wurde foar de reedriders.
By de manlju ride der foarop noch sa'n 43 riders, wylst der 108 starten binne. In part is al ôfstapt en in part rydt op grutte efterstân. By de froulju binne der noch 47 rydsters aktyf yn de kopgroep, it peloton en dêr tuskenyn. Woansdeitemoarn starten der 78 froulju.
11:16

Noch twa froulju foarop.

Maaike Verweij sakket der hielendal trochhinne en ferdwynt út de kopgroep. Dat betsjut dat der noch twa froulju foarút binne: Anna van den Bos en Nicky van Leeuwen. It twatal hat noch twa-en-in-heale minút foarsprong op in groepke efterfolgers. Dêrefter sit it peloton op in goeie oardel minút.
By de manlju hat Niels Immerzeel in gatsje slein fan sa'n tweintich sekonden mei it peloton. Hy is allinne fuort.
10:48

De foarsprong rint werom.

De trije froulju dy't op kop ride, hiene in foarsprong fan mear as sân minuten. Mar, dat rint no werom. In groep fan fyftjin froulju rydt goed fjouwer minuten efter de kopgroep. It peloton, mei ûnder oaren Manon Kamminga, Anne Tauber en Merel Bosma, rydt dêr wer sa'n minút efter.
By de manlju sit alles noch byinoar, wylst we oer de helte binne. Noch njoggen ronden te gean.
10:14

De lêste Fryske winner: Jorrit Bergsma yn 2010.

© ANP
09:58

Alle manlju wer byinoar.

De kopgroep is by de manlju wer byhelle troch it peloton. Dêrtroch is alles wer byinoar yn de achtste ronde.
By de froulju foarmje de trije foarop noch altyd de kopgroep. Se hawwe mear as fjouwer minuten foarsprong op de earste efterfolgers.
09:49

De lêste Fryske winneres: Anne Tauber yn 2018.

© Fotografie Nienke
09:37

Situaasje yn de koers.

Mei noch trettjin fan de njoggentjin ronden te gean by de manlju binne der noch achttjin manlju foarút, dy't in foarsprong fan sa'n oardel minút hawwe op it peloton. Bart de Vries sit der noch altyd by. Evert Hoolwerf siet der earst wol by, mar hy hat him weromsakje litten nei it peloton.
By de froulju bestiet de kopgroep mei noch tolve ronden te gean noch altyd út trije froulju (Van den Bos, Van Leeuwen en Verweij), dy't sa'n trije-en-in-heale minút foar it peloton ride.
09:16

Aggie Walsma fan Boalsert wurdt oanmoedige op Twitter.

09:01

Mear manlju yn de kopgroep.

It wiene der earst sechstjin, mar no binne it der njoggentjin manlju yn de kopgroep. Bart de Vries is noch altyd de iennige Fries. De earste efterfolgers ride op sa'n 45 sekonden efterstân.
By de froulju giet it hurd mei de foarsprong fan Van den Bos, Van Leeuwen en Verweij. Dy is yntusken al mear as twa-en-in-heale minút.
08:54

In moaie foto fan fotograaf Vincent Riemersma, earder fannewike op de Weissensee.

08:42

Bart de Vries yn de kopgroep by de manlju.

Ek by de manlju is der in kopgroep fan sechstjin man ûntstien dy't in serieuze foarsprong hat fan yntusken sa'n fyftjin sekonden. Mei yn dy kopgroep ien Fries: Bart de Vries fan It Hearrenfean. Fierder dêryn ek ûnder oaren Crispijn Ariëns, Sjoerd den Hertog, Mats Stoltenborg en Bart en Evert Hoolwerf.
Van den Bos, Van Leeuwen en Verweij hawwe by de froulju harren foarsprong útwreide nei mear as oardel minút.
08:23

De earste serieuze kopgroep by de froulju.

Yn de tredde ronde ûntstiet de earste serieuze kopgroep by de froulju. Anna van den Bos, Nicky van Leeuwen en Maaike Verweij binne der mei syn trijen fan troch gien en hawwe mear as in heale minút foarsprong te pakken. Hoe lang hâldt harren foarsprong stân?
08:20

It is altyd in prachtich gesicht

08:13

De earste kopgroep wurdt byhelle.

We hawwe in earste kopgroep hân by de manlju, sûnder Friezen. Mar lang hawwe se net allinne riden: it gat hat sa'n seis sekonden west. Wol yn dy kopgroep fan acht, ûnder oaren Evert en Bart Hoolwerf, Mats Stoltenborg en Sjoerd den Hertog. De froulju ride mei syn allen noch yn it peloton.
08:09

Earder fannemoarn fertelde Piet Paulusma oer de omstannichheden op de Weissensee.

Piet Paulusma op de Weissensee
07:50

Ek de manlju binne los!

Ek de 108 manlju binne fan start gien op de Weissensee. Wa moatte we fanút Frysk perspektyf yn de gaten hâlde? Yn elts gefal Jouke Hoogeveen, dy't sneon it iepen Nederlânsk kampioenskip op natueriis wûn. Ek Bob de Vries sil him sjen litte wolle; hy stie noch net op it poadium yn Eastenryk. En wat kin syn broer Bart de Vries?
07:43

De 78 froulju binne niiskrekt begûn.

De froulju binne los, fertelt ferslachjouwer Andor Faber.
07:30

Wolkom!

Wolkom by dit liveblog! De froulju binne krekt úteinset mei harren wedstriid. 78 froulju dogge der mei, wêrûnder ferskate Friezen. Manon Kamminga is de topfavorite, mar ek Anne Tauber, Merel Bosma en Aggie Walsma soene dizze Alternative Alvestêdetocht winne kinne. It startskot hat yn elts gefal klonken!