HEA! Sinteklaas en hynsteleafde

Frysk hynder Tjolke en shetlandponny Nora hawwe in bysûndere bân. Se kinne net sûnder elkoar, mar dat hat net altyd sa west. Eigener Sjoukje Hylkema hat Nora yn it ferline ferkocht, want de beide hynders koene net mei elkoar en hiene in soad rúzje. Mar by de nije baas gong it net goed mei Nora en Sjoukje hat har wer werom kocht. Sûnt dy tiid binne Tjolke en Nora dikke maten. Tongersdei helje se mei-inoar Sinteklaas binnen yn Hijum.
HEA! Hynderleafde en Sinteklaas