FIDEO: Gaos mei oanfarring tusken Wylde Wytse, Eelkje II en Lonneke

In foarske oanfarring yn de IFKS-wedstriid op de Sleattemer Mar tiisdei. Al yn de begjinfaze kamen de skûtsjes fan Sikke Heerschop (Wylde Wytse), Jeroen de Vos (Eelkje II) en Jilles Bandstra (Lonneke) opinoar.
Grutte A Sleattemer Mar
De oanfarring soarge foar in soad reade protestflaggen. De skiedsrjochter joech de reade flagge oan Sikke Heerschop.