HEA! De lêste ritten op de wettertaksy

Jan Bakker is hast 70 jier en hat syn hiele wurklibben op it wetter trochbrocht. Oant syn pensjoen op de grutte feart en nei syn pensjoen is hy oan it wurk gongen by Wagenborg. Dêr fart hy sûnt de lêste 10 jier op de wettertaksy fan Lauwerseach nei Skiermûntseach. Mar it hat moai west. Noch in pear ritsjes mei de wettertaksy en dan sil Jan echt fan syn pensjoen genietsje.
HEA! Wettertaksy