HEA! De manlju fan it Grafysk Museum op De Jouwer

Gerard de Lange en syn maten binne alle tongersdeis te finen yn it Grafysk Museum op De Jouwer. Se hawwe allegear in ferline yn de drukkerij-wrâld en kinne noch oer wei mei de âlde masines yn it museum. Ien muorre is folslein opnommen troch in mânske kast mei allegear smelle laadsjes. Gerard is der tige grutsk op, hy wit as iennige krekt wat der yn alle laadsjes sit.
HEA! De manlju fan it Grafysk Museum op de Jouwer