Biskop Van den Hout is tsjin gaswinning yn Waadsee en kustgebiet

Biskop Ron van den Hout fan it bisdom Grins-Ljouwert hat him tiisdei útsprutsen tsjin gaswinning yn de Waadsee en it kustgebiet fan Noard-Fryslân. "We mogen de problematiek niet verplaatsen van Groningen naar Friesland", sa seit er.
Bisskop Ron van den Hout © ANP
Van den Hout slút him oan by de proteststimmen yn it Noarden. "Het Noorden heeft veel ervaring met gaswinning en de schadelijke gevolgen daarvan voor de mensen en hun woongenot. De problemen met gaswinning in het Noorden zijn nog lang niet opgelost. De problematiek mogen we niet uitbreiden van Groningen naar Friesland."
Boppedat rjochtet Van den Hout him ek ta de polityk. "Het Noorden verdient serieuze zorg en aandacht van de landelijke politiek. Gaswinning uitbreiden in het Waddengebied, ook gezien de toekomstige risico's voor natuur en leefomgeving bij de zee, staat haaks op de gewenste aandacht voor het Noorden."

"Onbegrensde hang naar welvaart"

De biskop bringt it probleem yn ferbân mei it gedrach fan de minsk. "Vraagstukken van ecologie en economie moeten we meer dan ooit in samenhang zien met het gedrag van de mens en diens onbegrensde hang naar welvaart. Klimaatverandering, uitstoot van fossiele brandstoffen en uitputting van de aarde brengen de grenzen in beeld van wat de planeet aankan."
Van den Hout beskôget de ierde as in geskink fan God. "Ons gemeenschappelijke huis. Wij zijn verantwoordelijk voor effecten op dit huis door onze leefstijl en economische keuzes. Dat geldt ook voor de Waddenzee en het Noord-Nederlands kustgebied."