FIDEO: Knallend it jier út mei karbid

Op de lêste dei fan it jier wurdt der wer in soad mei karbid knald yn de provinsje. Omrop Fryslân sammele fideo's fan harkers en sjoggers yn. De grutste knallers ha we foar dy op in rychje set.
Boudewijn Bos, Noardwâlde
Hasto ek in filmke makke? Stjoer dat dan fia in privee-berjochtsje op de Facebookside fan Omrop Fryslân.
De Lemmer
Terwispel
Feanwâlden
Sumar
Ternaard
Akkrum
Haskerdiken