Frysk hynder as kado foar Queen Elizabeth

In spesjaal kado woansdei foar Queen Elizabeth fan Grut-Brittannië. Se krige fan Kening Willem-Alexander in byld fan in Frysk hynder. It Nederlânske Keninklike pear is yn Ingelân foar in offisjele steatsbesite. It byld is makke troch keunster Marja Smits fan De Wylp, dy't tige ferrast wie doe't se dat keninklike fersyk krige...
Frysk Hynder foar Queen Elisabeth