FIDEO: Bern rôlje grutte bal as aksje tsjin it smoken

Mear as trijehûndert bern fan bûtenskoalske opfangen yn Fryslân rôlen tiisdei ballen foar in smookfrije generaasje. Groepkes bern rûnen mei in grutte oranje bal mei dêrop de tekst 'STOP' fan de bûtenskoalske opfang nei in prominint plak. Yn Damwâld is dat it gemeentenhûs Der wiene fjouwer ferskate rûtes yn hiel Fryslân. Ien dêrfan wie yn Damwâld.
Mear as tûzen bern rôlje grutte bal tsjin smoken
Ferslachjouwer Bauke Deelstra is yn Damwâld