Instagram-stjer Twan Kuyper efkes werom yn Fryslân: "Ik voel me een nuchtere Fries"

Instagram-ster Twan Kuyper is even terug in Fryslân
Twan Kuyper (22) út Ljouwert is wrâldstjer op Instagram en YouTube. Hy hat mear as 6 miljoen folgers op syn sosjale-media-kanalen. Twan wennet al fiif jier yn Amearika, mar is dizze wike efkes werom yn Fryslân foar in besite oan syn mem.
Twan Kuyper
Hoe is it om werom te wêzen?
"Lekker rustig. Gewoon weer zoals het vroeger was. Wat er veranderd is de laatste jaren? Bijna niets meer is hetzelfde, behalve ikzelf. Voor de rest is alles veranderd: volgers, gekke dingen en mensen die ik ontmoet."
Do hast seis miljoen folgers? Wat makket it datsto sa populêr bist?
"Ik denk omdat ik het om de juiste redenen doe. Mensen gelukkig maken, een leuke vibe te geven. Zo van "Ik kom hier om te lachen en om leuke dingen te zien". En ik blijf dicht bij de mensen. Ik ga me niet gedragen dat ik nu supercool ben. Daar gaat het mij ook helemaal niet om. Tussen de modellenfoto's door maakt ik gewoon grapjes over mezelf. Dan word je een echt persoon, zoals je echt bent."
Is der noch wat Frysk oan dy?
"Ik heb nooit Fries gekund. Ik had en heb dyslexie. Het was al moeilijk genoeg voor mij om Nederlands te schrijven. Ze wilden me vroeger ook Fries leren spreken en schrijven. Maar daar heb ik mezelf een beetje van afgehouden. Zo van: Ik kan niet eens Nederlands schrijven, en nu moet ik ook nog Fries gaan leren schrijven. Toen mocht ik me op het Nederlands gaan richten. Ik kan geen Fries, maar voor de rest voel ik me hartstikke nuchter. Een nuchtere Fries."
Yn Amearika hast by iepeningen altyd in soad froulju om dy hinne. In Justin Bieber?
"Dat hoort er nu eenmaal bij. Het is altijd heel leuk en gezellig. En het geeft een goed gevoel dat mensen je waarderen. Dat ze speciaal komen om, als het ware, hun liefde voor jou te laten zien, Dat is wel mooi."
Kinst wol omgean mei al dy froulike oandacht?
"Ja, hoor. Ik doe het ook al een tijdje. Het is nu al dik vier jaar aan de gang, dus ik ben er wel aan gewend."

Vine

It begûn allegear op fideoplatform Vine, dêr't Twan fideo's op sette fan himsels. Doe't Vine ophold, stapte Twan oer nei Instagram en YouTube. Dêr set er selsmakke filmkes op.

Amearika

Fiif jier lyn ferruile er Ljouwert foar Amearika. En mei sukses, want njonken syn social media-karriêre is Twan ek model, ûnder oare foar Versace. Hy is boppedat te sjen yn de fideoklip fan dj Sunnery James, de man fan Doutzen Kroes.

Neaken

Twan is net benaud om him bleat te jaan. Sa wie er yn maaie dit jier op syn eigen Instagram-account neaken ûnder de dûs te sjen.
Instagram-stjer Twan Kuyper is wer yn Fryslân

Bynt

Yn 2015 wie Twan Kuyper alris te gast yn it programma Bynt. Doe hie er sa'n 800.000 folgers op Vine. It fragmint begjint op minút 17:49