Studinten langer ûnderweis troch wurk oan it spoar: "Dat is bale!"

Studinten langer ûnderweis troch wurk oan it spoar: "Dat is bale!"
Studinten, dy't fia Bûtenpost nei Ljouwert reizgje, bale dat se dat de kommende perioade mei de bus dwaan moatte. It is it gefolch fan de wurksumheden oan it spoar. Se moatte mei de bus en dat kostet folle mear tiid.
© Omrop Fryslân, Bauke Deelstra
Neffens studint Henk Jansma út Frjentsjer is hy no in healoere langer ûnderweis. "Dat is vervelend, maar voor een paar weken kan het wel."
Rianne de Vries en Grytsje Kempenaar moatte nei Grins, nei de universiteitslokaasje Zernike. It positive is dat de bus dêr streekrjocht hinne giet. "Dat klinkt goed, mar dy bus giet net de hiele dei. As ús dei letter begjint, moatte wy dus likegoed betiid fuort", seit Grytsje. "Wy binne hjoed noch net segrinich, mar ik wit net hoe't dat moarn is."
De wurksumheden oan it spoar tusken Ljouwert en Grins binne de earste fan in rige. It kommende jier sil it faker foarkomme dat de treinen op in diel fan it trajekt net ride kinne.
De data wêrop't de treinen net ride tusken Ljouwert en Grins: