IepenUp oer homoseksualiteit en it leauwen

Alle woansdeis streamt it diskusjeplatfoarm IepenUP fanút Neushoorn yn Ljouwert wei, live te sjen by Omrop Fryslân. Yn gearwurking mei it diskriminaasjemeldpunt Tûmba yn Ljouwert is it tema fan woansdeitejûn 'God loves fags!'
Yn alle religys is der somtiden fijannichheid tsjinoer homoseksualiteit of wurdt it diels of hielendal ôfkard. Yn de útstjoering fan woansdeitejûn komme (eks-)leauwenden oan it wurd mei ferhalen dy't te krijen ha mei dit tema.
De gasten binne:

IepenUP

Alle woansdeis stean yn it programma de aktualiteiten yn de wrâld sintraal. Hoe libje wy mei ús allen, hokker subgroepen meitsje dêr diel fan út en hoe soargje wy derfoar dat wy inoar faker moetsje en better begripe? Dat binne saken dy't oan bar komme yn IepenUP.
Elkenien kin oanwaaien komme en meidwaan oan de diskusjes yn kafee De Backstage yn poppoadium Neushoorn. It programma set alle woansdeis om 20.00 oere útein en is te folgjen op Omropfryslan.nl, yn de Omrop-app en op de Facebookside fan Omrop Fryslân. Mear ynformaasje oer IepenUP is te finen op de Facebookside. IepenUP is in inisjatyf fan Omrop Fryslân, Tresoar en Neushoorn Café en LF2018.