Utstalling yn Biltske ierappelskuorren giet de grins oer

De Biltske útstalling Fruchtbere Grônd kriget in bûtenlânsk ferfolch. De tentoanstelling gie dizze simmer yn sân boereskuorren by de Aldebiltdyk del en sil de kommende tiid, krekt oer de grins by Nieuweschans yn Dútslân, in ferfolch krije.
Venus Solanum fan keunstneres Karen Mennen © Stichting De Bildtse Aardappelweken
Dêr hat it de namme Fruchtbarer Boden krigen. De tentoanstelling is dêr net yn in skuorre, mar yn Schloss Evenburg by Leer. By dat kastiel wie eartiids in proeftún foar ierappelrassen.
Fruchtbere Grônd is dizze simmer organisearre yn it ramt fan LF2018 en wie in ûnderdiel fan de Bildtse Aardappelweken.