FIDEO: Wat is de symbolyk achter de fontein yn Snits?

Tsien fan de alve fonteinen yn de Fryske alve stêden binne ôfrûne maitiid oanset. Hoe giet it no? Wurde se massaal besocht? Wat fynt eltsenien der fan? Omrop Fryslân giet se allegearre by del en siket it út.
Fontein Snits
Tiisdei sjogge we by 'De Hoorn des Overvloeds' yn Snits. Wat fine de minsken fan de fontein fan de Dútske keunstner Stephan Balkenhol?