5690 nije fakatueres op mbo-nivo yn in jier tiid

Der binne in soad banen bykaam yn Fryslân, neffens de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Dizze organisaasje hâldt by hoe't mbo'ers it dogge op de arbeidsmerk. Op mbo-nivo binne der 5690 banen yn de provinsje, benammen yn retail, gastfrijens en soarch.
Fryslân folget dêrmei it lanlike byld. Nasjonaal sjoen binne der 242.880 fakatueres foar mbo'ers.
Ek de WW-ynstream is ôfnaam ûnder jongerein oant en mei 27 jier. Fral yn de bou binne yn ferliking mei ferline jier jannewaris oant en mei april hast de helte minder fakatueres. De algemiene WW-ynstream is mei 26 prosint ôfnommen. De twadde beropsgrop mei in soad banekânsen en amper WW is de gruthannel yn Fryslân.