Blog: De útstjoerdata

We binne drok oan it montearren. Moai wurk. Alle ferhalen komme wer foarby. De ferhalen binne fan takom snein ôf de hiele simmer de hearren yn it radioprogramma Buro de Vries, alle sneinen tusken 12:00 en 13:00 oere. By dizze alle útstjoerdata:
1 july Jan en Marian Bierma, Hasslöv
8 july Nynke Post, Båstad
15 july Monika Mulder, Göteborg
22 july Famylje Hoekstra en famylje Zuidema, Munkfors/Hagfors
29 july Famylje Wassenaar, Thea Hopma en Paul en Jantsje van Wolferen, yn en om Munkfors
5 augustus Piet en Lidy Scheffer, Gustavfors
12 augustus Rimada Langhout en Jan Mulder, Stockholm
19 augustus Aaldert de Boer en Siebren de Boer, Knivsta
26 augustus Aaldert de Boer, Uppsala
2 septimber Famylje Buijs en famylje Dol, Sävshö
9 septimber Wim en Monique Liethof, Oskarshan
16 septimber Klaas Ane Jellema en Jacomien Haytema, Gärds Köpinge