Wat bart der mei de skeletten fan Boalsert?

De fynst fan yn totaal al sa'n fyftich skeletten by graafwurk yn Boalsert is hiel bysûnder. Dat seit archeolooch Wouter Ytsma. "Ik heb nog nooit eerder meegemaakt dat er zoveel skeletten op veertig vierkante meter naar boven komen. Het is ook heel bijzonder dat het skeletten van alle leeftijden zijn."
Moandei waard foar de twadde kear in grutte fynst dien. In moanne earder kamen gravers ek al minsklike resten tsjin.
Mar wat no?
"De skeletten worden nu gewassen en dan worden ze onderzocht door een fysisch antropoloog. Hebben ze bijvoorbeeld een ziekte gehad als artrose of artritis? Waar zijn ze aan gestorven? Wat was de sterfleeftijd?"
Dêrnei wurde de skeletten bewarre yn in depot yn Nuis. Ytsma: "En uiteindelijk is het plan om ze fatsoenlijk te herbegraven, bijvoorbeeld op de gemeentelijke begraafplaats."
Broeretsjerke
De archeologen ha mear bysûnders fûn: "Onder het kerkhof zelf zijn we nu veel dieper. We hebben de onderkant van het bassin bereikt. Daar vinden we een oude kreek. Dat moet allemaal van rond 1300 na Christus zijn. En we hebben waarschijnlijk de ophogingslaag van de basis van de Broerekerk aangetroffen."