PODCAST: By de kij, 666, bytsje sûpe, weromsjen op Wâldrock

WÂLDROOOOCCKKK \m/ It begûn mei in rockfestival, mar waard omdoopt nei in metalfestival. Fan 1.500 nei 12.500 besikers mei de jierren. Mar hoe is it eins ûntstien? Wa binne de gesichten efter dit festival? Wy prate mei de ''founding fathers'' fan it festival om te sjen wat der no eins allegearre barde yn 'e Wâlden. Fan houwerij backstage, de mooglikheid om Metallica te boeken, mei de tsjerke om tafel en it meast legindaryske ein fan it festival.
Dit dogge wy mei Kees Koudstaal, Rinto Bekkema, Jaring de Groot en Willem de Vries.
Op 5 maaie giet it noch ien kear oan! Sjoch foar mear ynformaasje oer Wâldrock op 5 maaie.