Sa is der stimd yn dyn gemeente

Witte hoe't Fryslân en dyn gemeente stimd hat? De útslaggejûn is woansdeitejûn fan 22.00 oere ôf te sjen op Omrop Fryslân telefyzje. De útslaggen kinne jo ek op de radio of yn de stream hjirboppe folgje. Utslaggen, ferslachjouwers op lokaasje, analyzes en de earste reaksjes komme yn it ferkiezingsprogramma 'Fryslân Kiest' foarby.

Hoe hawwe de ynwenners yn dyn gemeente stimd?

Sykje hjirûnder op dyn gemeente en sjoch hoe't dêr stimd is:

Utslaggen

De stimlokalen yn Fryslân sluten om 21.00 oere harren doarren. Yn fjirtjin gemeenten mochten ynwenners stimme foar de gemeenteriedsferkiezingen. Dêrneist koene alle stimgerjochtigen fan Fryslân harren stim útbringe foar it referindum. Hjirûnder fynst de útslaggen fan de gemeenteriedsferkiezingen.
Achtkarspelen:
Opkomst: 56,7%
CDA: 25,9% (6 sitten)
FNP: 16,4% (4 sitten)
GemeenteBelangen: 15,3% (3 sitten)
ChristenUnie: 13,6% (3 sitten)
PvdA: 9,8% (2 sitten)
PVV: 8,1% (1 sit)
GroenLinks: 5,6% (1 sit)
VVD: 5,0% (1 sit)

​Dantumadiel:
Opkomst: 56,2%
CDA: 29,3% (5 sitten)
Gemeentebelangen Dantumadiel: 18,3% (3 sitten)
Sociaal Links: 17,2% (3 sitten)
ChristenUnie: 15,3% (3 sitten)
FNP: 7,4% (1 sit)
SGP: 7,2% (1 sit)
VVD: 5,1% (1 sit)

De Fryske Marren:
Opkomst: 57,1%
CDA: 23,5% (8 sitten)
FNP: 19,8% (6 sitten)
VVD: 12,7% (4 sitten)
PvdA: 12,3% (4 sitten)
GroenLinks: 8,5% (3 sitten)
D66: 7,1% (2 sitten)
Nieuwe Communistische Partij: 6,3% (2 sitten)
ChristenUnie: 5,7% (1 sit)
Burgerpartij: 3,8% (1 sit)

Eaststellingwerf:
Opkomst: 54,3%
OostellingwerfsBelang: 29,9% (7 sitten)
PvdA: 15,3% (3 sitten)
CDA: 13,7% (3 sitten)
VVD: 11,9% (3 sitten)
GroenLinks: 9,7% (2 sitten)
ChristenUnie: 7,6% (1 sit)
D66: 5,7% (1 sit)
StellingwerfPlus: 5,6% (1 sit)

Flylân:
Opkomst: 63,0%
Nieuw Liberaal Vlieland: 44,8% (4 sitten)
GroenWit: 36,3% (3 sitten)
Algemeen Belang Vlieland: 16,7% (2 sitten)

Harns:
Opkomst: 56,1%
PvdA: 26,1% (5 sitten)
CDA: 15,2% (3 sitten)
Harlinger Belang: 13,4% (2 sitten)
VVD: 12,8% (2 sitten)
WAD'N PARTIJ Harlingen: 7,4% (1 sit)
GroenLinks: 7,2% (1 sit)
HOOP: 6,6% (1 sit)
D66: 6,3% (1 sit)
ChristenUnie: 4,6% (1 sit)

It Amelân:
Opkomst: 80,0%
AmelandEén: 42,8% (5 sitten)
Algemeen Belang Ameland: 20,4% (2 sitten)
CDA: 12,5% (1 sit)
PvdA: 8,8% (1 sit)
Ameland '82: 8,0% (1 sit)
VVD: 7,4% (1 sit)

Hearrenfean:
Opkomst: 55,3%
PvdA: 18,4% (6 sitten)
VVD: 14,3% (5 sitten)
CDA: 13,8% (5 sitten)
FNP: 10,2% (3 sitten)
GroenLinks: 9,7% (3 sitten)
GemeenteBelangen Heerenveen: 9,7% (3 sitten)
D66: 8,1% (2 sitten)
SP: 6,2% (2 sitten)
ChristenUnie: 5,4% (1 sit)
Blanco lijst met als 1e kandidaat A.B.J. Hartsuiker: 3,9% (1 sit)

Opsterlân:
Opkomst: 58,0%
Opsterlands Belang: 23,9% (6 sitten)
CDA: 14,8% (3 sitten)
PvdA: 12,4% (3 sitten)
ChristenUnie: 11,7% (2 sitten)
GroenLinks-OpsterLanders: 11,3% (2 sitten)
VVD: 9,8% (2 sitten)
BAS: 6,4% (1 sit)
D66: 5,1% (1 sit)
FNP: 4,3% (1 sit)

Skiermûntseach:
Opkomst: 82,5%
Samen voor Schiermonnikoog: 47,2% (4 sitten)
Ons Belang: 27,5% (3 sitten)
Schiermonnikoogs Belang: 23,9% (2 sitten)
Skylge:
Opkomst: 67,2%
PvdA: 32,1% (4 sitten)
VVD: 25,4% (3 sitten)
Plaatselijk Belang Terschelling: 18,5% (3 sitten)
CDA: 12,8% (2 sitten)
Samen Terschelling: 10,2% (1 sit)

Smellingerlân:
Opkomst: 61,1%
Eérste Lokale Partij: 19,2% (7 sitten)
ChristenUnie: 13,2% (4 sitten)
CDA: 12,9% (4 sitten)
PvdA: 11,4% (4 sitten)
Smallingerlands Belang: 9,1% (3 sitten)
VVD: 7,8% (2 sitten)
SP: 7,1% (2 sitten)
D66: 6,6% (2 sitten)
GroenLinks: 6,5% (2 sitten)
FNP: 3,5% (1 sit)
SGP: 2,5% (0 sitten)

Tytsjerksteradiel:
Opkomst: 60,4%
CDA: 23,0% (6 sitten)
FNP: 18,8% (5 sitten)
GroenLinks: 14,9% (3 sitten)
VVD: 13,8% (3 sitten)
PvdA: 11,6% (3 sitten)
ChristenUnie: 10,7% (2 sitten)
D66: 6,8% (1 sit)

Weststellingwerf:
Opkomst: 55,1%
Sociaal Duurzaam Weststellingwerf: 22,4% (5 sitten)
VVD: 21,7% (5 sitten)
CDA: 19,1% (4 sitten)
GroenLinks: 11,2% (2 sitten)
Weststellingwerfs Belang: 10,3% (2 sitten)
Blijf Stellingwarfs: 8,9% (2 sitten)
D66: 5,5% (1 sit)