FIDEO: "As it ljocht útgiet, bin ik yn in oare wrâld"

Noch even genietsje: it Noordelijk Filmfestival is alwer oan de fjirde dei ta, en rint sa stadichoan op 'e ein oan. De ôfrûne dagen hawwe minsken folop genietsje kinnen fan it bêste dat de Noardlike Europeeske lannen te bieden hawwe op it mêd fan bioskoopfilms.
Yn Festival Folk freegje wy alle dagen besikers fan it festival nei harren ûnderfinings en mienings. Hjoed prate wy yn diel trije mei de 66-jierrige Douwe Kootstra út Feanwâlden.