Flaaks by Ie foar lynoalje

By it doarpke Ie is in kavel flaaks ynsiedde foar de produksje fan lynoalje, dat makke wurdt út it sied fan flaaks. Lynoalje is ien fan de grûnstoffen dy't fervefabryk Aquamaryn út IJmuiden brûkt foar de produksje fan natuerferve.
Yn Nederlân wurdt der gjin flaaks mear ferboud foar de winning fan lynoalje. Fia it flaaksmuseum hat it fabryk in boer fûn dy't in kavel frijmeitsje woe om de flaaks te ferbouwen.