FIDEO: Virtual realitygame leart je omgean mei stress

In kompjûterspul om goed om te gean mei stress. Yn Ljouwert wurkje psychologen sûnt koart mei in trijediminsjonele fideo-game. Doel is net om stress kwyt te reitsjen, mar om dy stress om te setten yn positive energy. Want, hoe frjemd it ek klinkt, stress is sûn. By psychologepraktyk Maarsingh en Van Steijn gongen meiwurkers fan Post Plaza de útdaging oan.