De stim fan Mirjam: "Ze maken niet veel waar"

Mirjam Meijerhof (41) wennet yn Ljouwert en wurket as ynterieurfersoarchster. Se hat net folle mei de polityk. "Ik hou me er niet veel mee bezig, ze maken niet veel waar. Wat heeft het dan voor zin om nog te stemmen. Ik vind dat wanneer ze iets beloven, dan komt er toch niks van." Se makket har drok om minsken dy't net folle ha. "Die mensen kunnen eigenlijk niks, jammer dat ze daar niet meer voor doen. Alles wordt duurder, maar de salarissen gaan niet omhoog. Daar komt crimineel gedrag van. Het moet eerlijker worden verdeeld."
Ek fynt se it slim dat minsken foaroardielen hawwe. "Ik wil mensen eerst leren kennen. Een vluchteling hoeft niet slecht te zijn." Se stimt al jierren op deselde partij. "Van huis uit stem ik op de PvdA en daar blijf ik bij."
De stim fan...
Op 15 maart binne de Twadde Keamerferkiezingen. Omrop Fryslân lit alle wurkdagen in Fries oan it wurd. Yn de rubryk 'De stim fan...' hearre we hoe't hy of sy oer de polityk tinkt. Wat fine se derfan, wêr sitte se oer yn en wêr stimme se op? Sjoch foar alles oer de ferkiezingen op ús ferkiezingsside.