Erwin Mulder: "Deur staat op een kier"

SC Hearrenfeandoelman Erwin Mulder giet net yn op de oanbieding syn kontrakt te ferlingjen. "Het is nu nog te vroeg om een keuze te maken", seit de doelman dy't hopet op in bûtenlânsk avontoer.
Erwin Mulder is sûnt desimber yn petear mei de lieding fan SC Hearrenfean, mar de ûnderhannelings binne stopset. "Door nu nee te zeggen kan Heerenveen ook verder". It is neffens Mulder net sa dat beide partijen definityf útinoar gean. "Ik weet niet waar mijn toekomst ligt. Ik wacht rustig af. Wat mij betreft staat de deur nog op een kier".