Natuurmuseum Fryslân krijt 400.000 euro fan BankGiroLoterij

It Natuurmuseum Fryslân krijt 400.000 euro fan de BankGiroLoterij. Dat jild is ornearre foar de tentoanstelling 'Fryslân ûnder wetter'. Dy kin no sân kear sa grut wurde. Ek it Fries Museum krijt jild: goed twa ton. Dat jild krije se alle jierren fan de lotterij.
De nije direkteur fan it natuermuseum, Tom van Slooten, is bliid mei it jild. "Voor de grote publiekstrekker van ons museum 'Friesland Onder Water' hebben wij een projectaanvraag ingediend bij de BankGiro Loterij. De vlag kan uit: we hebben het gekregen!"