FIDEO: By boer Jaring meie de kij kieze

Bûtendoar of binnendoar? By boer Jaring Brunia meie de kij sels kieze. Trije politike partijen wolle boeren ferplichtsje om yn de simmer de kij yn de greide rinne te litten. Mar dêr is lang net elkenien it mei iens. Janita ten Berge fan LTO Noard seit dat it de kij allikefolle is, oft se no yn de stâl of yn de greide omrinne.