UPDATE: Wettersteuring Súdeast-Fryslân

Yn de omkriten fan Easterwâlde en Oerterp is sûnt tiisdeitemoarn betiid in grutte steuring yn de wetterlieding. Minsken hawwe gjin wetter of in lege druk op de lieding. Oanlieding is in spontane breuk yn in de lieding. Monteurs hawwe it plak fan de breuk om 9 oere hinne fûn en binne dwaande om de steuring te ferhelpen.
De ferwachting is dat de measte húshâldens om healwei alven hinne wer wetter ha.