Groep Fryske PvdA'ers wer teloarsteld yn partijtop

De groep Vijf voor Rood fan de PvdA is bot teloarsteld oer de lieding fan de partij wat de bêd-bad-breadiskusje oanbelanget. De steatssekretaris wol dat de opfang fan útprosedearre asylsikers noch mar op acht plakken yn Nederlân plakfynt. Oare gemeenten meie dat dan net mear dwaan. Ferline wike wie der in lederied fan de PvdA yn Grins. Dêr waard in moasje besprutsen oer dizze diskusje.
Neat dien
De groep Vijf voor Rood bestiet út fjirtich PvdA-leden yn Fryslân. Sy fine dat de Keamerfraksje tsjin de ôfspraken yn fan 'e wike neat dien hat mei de moasje, wylst der wol trije kear in mooglikheid wie. Keamerlid Attje Kuiken hie wol tasein dat se der wat mei dwaan soe, mar se hat dat neffens de groep net dien. Se sizze dat Kuiken it fertrouwen fan de leden dêrmei opnij skeind hat en se roppe de fraksje op om  "it reade hert it winne te litten fan it koele ferstân".
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parseberjocht:  Hoezo “Doorknokken”?
Vorige week zaterdag, politieke ledenraad PvdA in Groningen. Er ligt een motie over de Bed Bad Brood regeling en de wijze waarop staatssecretaris Dijkhoff (VVD) de gemeenten aan de kant zet en daarmee een menswaardige opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers op de helling zet. Aanwezige partijleiding (Spekman en  vice-fractievoorzitter en woordvoerder Kuiken) zijn onthand. Ze hebben er duidelijk geen zin in om dit debat aan te gaan. Rumoer in de zaal. Attje Kuiken bedenkt een truc. Ze zegt de motie te omarmen en hem mee te nemen in de debatten over dit onderwerp in de week na de ledenraadpleging. De zaal gaat akkoord.
En wat gebeurt?
Afgelopen week zijn er drie momenten geweest in de Tweede Kamer waarop de PvdA duidelijk stelling had kunnen nemen tegen staatssecretaris Dijkhoff. Er was een Algemeen Overleg, een begrotingsbespreking Veiligheid &Justitie en een agendabespreking om een plenair debat over dit onderwerp te gaan houden. Drie keer nauwelijks inbreng over dit onderwerp door de PvdA-woordvoerders in de Tweede Kamer. Op geen enkele wijze eigen stellingname laten zien tegenover de staatsecretaris, die er vooral op uit is om strenger op te treden tegen deze uitgeprocedeerde asielzoekers, alsof het allemaal criminelen zijn. De Pvda fractie heeft geen recht gedaan aan de afspraak zoals die op de Politieke Ledenraad in Groningen  is gemaakt. Men koos voor vrede met de coalitie partner.. En dan zegt Samsom: blij dat de staatssecretaris weer om de tafel gaat met de gemeenten. Geweldig! Wij missen de krachtige stellingname vóór een menswaardige opvang vóór deze mensen en voor een facilitering voor de gemeenten die die opvang verzorgen.
Als tweede kamerlid  Attje Kuiken dit bedoelde met het omarmen van de motie tijdens de politieke ledenraad, dan heeft ze de daar aanwezige leden die vóór de motie hadden willen stemmen (en dat waren er veel) gewoon bij de neus genomen. Het vertrouwen in de woordvoerders en fractieleiding in de Tweede Kamer is opnieuw ernstig geschaad.
Hoezo Doorknokken Diederik Samsom? Als doorknokken betekent het afschrijven van mensen, als nieuw beleid VVD-lite moet worden, dan is het  “ Niks Doorknokken” . Het beleid  moet echt anders! Dat kan alleen als het rode hart het wint van het koele verstand.
Namens 5 voor Rood
Hetty Janssen
Over 5 voor Rood: Onder de naam 5 voor Rood opereert een 40-tal leden van de PvdA afkomstig uit alle hoeken van de provincie Fryslân. Velen van ons vervullen of vervulden functies in gemeenteraden of de Staten van Fryslân. Wij zijn betrokken PvdA leden die de koers van de partij willen bijsturen in een hopelijk voor velen weer herkenbare sociaaldemocratische richting.