Managementteam Caparis hat gjin fertrouwen yn kommissarissen

In mearderheid fan it managementteam fan Caparis seit dat it fertrouwen yn de ried fan kommissarissen "ûnherstelber skeind is". Earder sei de ûndernimmingsried it fertrouwen op yn de kommissarissen.
Yn in brief fan 15 juny skriuwe 21 MT-leden dat se grutte soargen hawwe oer de takomst van Caparis: "Alle aanwezige personen maken zich zorgen over de wijze waarop de leiding van het bedrijf acteert. Dat wil zeggen, u als algemeen directeur (Gerrits) en daarnaast de Raad van Commissarissen."
Minne kommunikaasje
It MT hat lykas de ûndernimmingsried ek soargen oer de opstelling fan ried fan kommissarissen tsjinoer de op non-aktyf sette direkteuren Tjerk Sinnema en Klaas Weissenbach. "Het belang van Caparis wordt ernstig geschaad door de besluiten welke hierin worden genomen en de wijze van communiceren hierover. Er is geen open communicatie. Er wordt een beroep gedaan op onze loyaliteit en inbreng. Vervolgens blijkt uit de feiten dat er weinig tot niets mee is gedaan; vaak zelfs dat de uitkomst een andere is dan met ons besproken. Dit heeft het vertrouwen bij meerderen geschaad, bij de meerderheid zelfs onherstelbaar.
Takomst
It MT freget him ôf oft de hjoeddeiske lieding fan Caparis wol kapabel is om de wurkfoarsjenningsorganisaasje geskikt foar de takomst te meitsjen. "Dit alles heeft er toe geleid dat het MT en de Staf/ondersteuning zich ernstige zorgen maakt hoe u als algemeen directeur (Gerrits) en de RvC-leiding kunnen geven aan het herstructureringsproces om het bedrijf op verantwoorde wijze toekomstbestendig te maken. Binnen Caparis is een grote groep kwetsbare mensen werkzaam, waarvoor wij ons verantwoordelijk voelen. Vanuit deze verantwoordelijkheid willen wij dit onder uw aandacht brengen.