Learlingen Simon Vestdijk wolle omtoarkjend ôffal oanpakke

Skoallemienskip Simon Vestdijk yn Harns
Learlingen fan skoalmienskip Simon Vestdijk sille de kommende moannen it omtoarkjend ôffal yn Harns oanpakke. De Havo-learlingen meitsje in ûntwerp foar in masine wêrmei't it wetter yn de havens fan Harns skjinmakke wurde kin. De VWO-learlingen meitsje in filmke foar har skoalgenoaten. Dat moat soargje foar minder ôffal op de rûte fan de skoalle nei de supermerk by de skoalle.
Ein juny wurde de resultaten presintearre oan wethâlder Boon fan Harns. It projekt wurdt organisearre wurde yn it ramt fan 'Samen Fryslân Schoon'.