Frjentsjer begjint Keningsdei yn Martinitsjerke

Keningsdei yn Frjentsjer is woansdei oars as oars. De aubade en de iepening fan de dei wie net yn de tinte op de Breedeplaats, want dy is begjin dizze moanne ynstoarten. Dêrom wykte it Oranjekomitee út nei de Martinitsjerke, ek oan de Breedeplaats.
Fierder stiet der in lytse tinte fan 6 by 12 op de Breedeplaats foar de berne-aktiviteiten. En dat kaam ek noch wol goed út mei it minne en kâlde waar.