De Munnik Feankleaster ticht

Ynformaasjesintrum Feankleaster giet ticht
It toeristysk ynformaasjesintrum De Munnik yn Feankleaster giet ticht. Neffens it bestjoer komme der te min besikers om it noch iepen te hâlden. Dat komt omdat hieltyd mear minsken ynformaasje oer Feankleaster op ynternet witte te finen.
De Munnik wurdt bemanne troch frijwilligers. It VVV-kantoar en it argeologysk stipepunt dat by it sintrum sitte ferhúzje nei Dokkum en nei Kollum.