Pruiksma wol muzykwurkpleats

Hoite Pruiksma
Hidaard krijt mooglik in muzykwurkpleats. De Fryske dirigint/komponist Hoite_Pruiksma wol yn in buorkerij ferskate wurkateliers meitsje, in lyts teater mei poadium, studio's en in romte om te iten en te sliepen. Hy ferwachtet dat nasjonaal en ynternasjonaal bekende muzikanten en amateurs fan it sintrum gebrûk meitsje sille om mei oare keunstners oan in produksje te wurkjen.
De mooglikheden om sa'n wurkpleats op te setten wurde ûndersocht.