Eask 5,5 jier foar ytpiraat

Jystysje hat tongersdei 5,5 jier selstraf sûnder betingst easke tsjin in man dy't derfan fertocht wurdt ûndernimmers yn de hiele provinsje oplicht te hawwen.
Foaral hoareka-ûndernimmers waarden slachtoffer fan de man. Hy iet, dronk en sliepte op ferskate plakken en gie fuort sûnder te beteljen. Justysje hat in list fan seis siden opsteld mei allegearre saken dy't de man op syn gewisse hat.