Boeren wurkje net feilich

© Omrop Fryslân
Mear as de helte fan de boeren hâldt him net oan de arboregels. Neffens AB Fryslân is feilichheid op en om de pleats net 'cool'. Der barre in soad ûngelokken troch masines of ynstallaasjes dy't net goed wurkje.
Ien fan de problemen is dat de measte boeren net op de hichte binne fan de risiko's om't se gjin risiko-ynventarisaasje opstelle. As se dat net ha en der bart in ûngelok, dan kin de boer in flinke boete krije.