Kamera's by opslach biten

It CDA yn Dongeradiel wol dat de gemeente neitinkt om kameratafersjoch ta te passen by opslachplakken foar biten. By dizze plakken is ferline jier in soad yllegaal grienôffal dumpt.
Faak wurdt wol besocht de dieders te achterheljen, mar yn de praktyk docht bliken dat dit faak net slagget. Troch kamera's op te hingjen, soe dit mooglik wol slagje kinne.