Mear banen yn Fryslân

Mear banen yn de thússoarch
De wurkgelegenheid yn Fryslân is yn 2008 mei 6000 banen groeid nei goed 230.000 banen. Nettsjinsteande de krisis stiet Fryslân der better foar as by de foarige minne perioade yn 2002.
De grutste groei siet yn de A7-sône. De sektor dêr't de measte banen by kommen binne, is de sûnenssoarch en it wolwêzen. Dêr kamen mear as 1400 banen by. By banken en fersekeringskantoaren ferdwûnen hast 200 banen.