Ek baneferlies by ING Ljouwert

ING moat minsken dien jaan
It is noch ûndúdlik hoefolle banen ferdwine by de ING yn Ljouwert. Yn Nederlân sille oer it hiele bedriuw sa'n tûzen banen ferdwine. Hast alle ûnderdielen fan it bedriuw fernimme de gefolgen derfan. Neffens de ING komt binnen in moanne ynformaasje oer de konkrete gefolgen foar de festigings.
Oer de hiele wrâld ferdwine 7000 banen by de bank. De fakbûnen binne skrokken fan it oankundige baneferlies, om't de bank al twa kear holpen is troch it regear.