Keamerleden troch Marsum

De JSF wurdt de mooglike opfolger fan de F16
De fêste Twadde-Keamerkommisje Definsje hat moandei de ûngerestens oer de komst fan de JSF-strieljager nei Nederlân fan de bewenners fan Marsum hearre kind. It regear moat meikoarten in beslút nimme oer de opfolger fan de F16.
By alle oerwagings is der hiel lang net praten oer it leven fan it nije tastel. En dêr woene de bewenners fan Marsum en oare doarpen om de fleanbasis hinne graach mei de Twadde-Keamerleden oer prate.