4000 Friezen by Burgernet

© Omrop Fryslân
Sa'n fjouwertûzen Friezen dogge no mei oan Boargernet. 3300 dêrfan wenje yn de gemeente Ljouwert en 700 yn de gemeente Dantumadiel. Yn dy gemeenten is Boargernet aktyf. Dat is in tillefoanysk netwurk fan boargers dy't troch de meldkeamer fan de plysje ynskeakele wurdt as der by har yn de buert in ynbraak of in misdriuw plakfûn hat.
De plysje wol Boargernet letter útwreidzje nei oare Fryske gemeenten.