Nijbouplannen NE-Fryslân

© Omrop Fryslân
Oant en mei 2015 kinne der yn Noardeast-Fryslân mei elkoar 1279 nije wenningen boud wurde. Der moat foaral boud wurde foar âlderein, om't Noardeast-Frsylân sterker fergrize is as de rest fan Fryslân. Dat stiet yn de Woonvisie fan de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradiel en Kollumerlân.
De gemeenten wolle by nijbou ek rekken hâlde mei de minsken mei de legere ynkommens.