De Vries harket nei JSF-soarch

De JSF soe mear leven meitsje as de F16
Steatssiktaris Jack_de_Vries hat de soargen oer de komst fan de JSF strieljager net weinimme kinnen by de omwenners fan de fleanbasis. De Vries wie moandei yn Marsum om dêr mei doarpsbewenners, gemeenten en de provinsje te praten oer it nije fleantúch.
Oanlieding fan ´e besite is in brief dy´t de fjouwer omlizzende gemeenten, de provinsje en de aksjegroep lûdshinder de steatssiktaris stjoerd hawwe.