Moanne fan 'e ierde op Skylge

De moanne fan 'e ierde sil dit jier ek holden wurde op Skylge. Yn gearwurking mei National Geographic sille yn april ferskate aktiviteiten plakfine op it Waadeilân. Doel is om minsken bewust te meitsjen fan it feit dat de ierde kwetsber is en soarch nedich hat. It Waadgebiet is wichtich. It is it grutste oaniensletten natuergebiet fan Europa.
Op Skylge wurdt in fotowedstriid organisearre en it kuier- en nordic walking evenemint 'De Fjoertoer'.