Arends opnaam yn poëzyrûte

De stien komt foar it Tryatergebou
De poëzyrûte fan Ljouwert krijt in stien mei in gedicht fan Jan_Arends. De skriuwer en dichter wenne twa jier yn Ljouwert foardat er him yn 1974 yn Amsterdam tekoart die. Inisjatyfnimmer is Tryaterspiler Jan Arendz. Hy spile ferline jier in stik oer it libben fan de dichter. Ek dit jier stiet it stik wer op it repertoire fan Tryater.
De stien wurdt 21 jannewaris ûntbleate foar it gebou fan Tryater dêr´t Arends op wei nei syn wurk altyd lâns kaam.