NOS-programma oer Alvestêden

Publyk yn 1997.
De NOS televyzje stjoert woansdeijûn 14 jannewaris in live televyzjeprogramma út oer de lêste Alvestêdetocht fan 1997. It programma komt fan it Aldehoustertsjerkhôf yn Ljouwert en wurdt presintearre troch Mart_Smeets.
Mei argyfbylden en gasten lykas âld-Alvestêdefoarsitter Henk_Kroes, âld-kommissaris fan´e Keninginne Loek_Hermans en winner Henk_Angenent wurdt weromsjoen op de 15de edysje fan de tocht yn 1997.