'Jeugd by gemeente belûke'

Vroegindeweij wol jeugd by gemeente helje
Boargemaster Vroegindeweij fan Boalsert wol dat de jongerein yn har gemeente mear belutsen rekket. Dat sei se tiisdeitejûn yn har nijjierstaspraak. De gemeente organisearret dêrom in jeugdriedsgearkomste, dy't folslein troch de jongeren ynfold wurde kin.
Neffens de boargemaster wurkje saken as meidwaan oan de sinneboatrace en Dance4life stimulearjend. Sa moat de oerlêst yn de stêd werombrocht wurde.