Lichem fûn yn iis polder

Yn it iis fan de Ryptsjerksterpolder is it stoflik omskot fan in persoan fûn. It is noch net dúdlik wa´t it is, mar de kâns is grut dat it om de fermiste Flip_Koekkoek út Woerden giet. Koekkoek gie tiisdei te riden op de Ryptsjerksterpolder, mar kaam net wer werom.
Nei in syktocht fan twa dagen, mei ûnder mear in helikopter is no in lichem fûn. Dat moat noch út it iis helle wurde en identifisearre wurde.